Schimmert

Schimmert Nederland 2021

Triginta herbestemt een voormalige kloosterboerderij in het Nederlandse Schimmert tot een woon-zorgcomplex, met respect voor de cultuurhistorische en archeologische waarde en oudheidkundige waardevolle elementen van de site.

Schimmert zorg 1

Kloostergebouw wordt woon-zorgcomplex

Respect voor de cultuurhistorische waarde

In 2021 heeft Triginta een princiepsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van een kloosterboerderij in Schimmert, Nederland, in de omgeving van Maastricht.

De kloosterboerderij zal volledig gerenoveerd en herontwikkeld worden tot een woon-zorgcomplex, met respect voor de cultuurhistorische en archeologische waarde en oudheidkundige waardevolle elementen van de site.

De site wordt herontwikkeld door het Nederlandse Focus Real Estate. De vergunningsaanvraag loopt momenteel bij de gemeente. De volledige afwerking van het project wordt verwacht tegen eind 2023.

Schimmert zorg 1

20 zorgunits

Het is de bedoeling om binnen de bestaande gebouwen van de monumentale kloosterboerderij 20 zorgunits te realiseren voor een duurzaam verblijf van zorgbehoevenden met een (intensieve) zorgverlening. Bijkomend worden in een nieuwbouwvolume 4 wooneenheden voorzien als kortetermijnverblijfsruimte voor de niet-zorgbehoevende partners van de primaire doelgroep om te voorkomen dat koppels, na jarenlang samenzijn, van elkaar gescheiden worden.

Focus Real Estate zal, in samenwerking met Vleugelzorg, na de herontwikkeling ook instaan voor de uitbating van het complex en is de huurder van de site gedurende 20 jaar.

Schimmert zorg 2

Geclusterde woonvormen

Triginta verwacht als maatschappelijke tendens de toename van geclusterde woonvormen, onder andere in de combinatie van zorg en wonen. Door in een hoogwaardige woonomgeving, zoals deze kloosterboerderij in Schimmert, zorgwoningen te realiseren waarbij op passende eigentijdse wijze zorg en service op maat worden aangeboden, speelt Triginta in op deze maatschappelijke evolutie.

Schimmert zorg 3

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in