Kloosterboerderij

Schimmert 2021

In 2021 heeft Triginta een princiepsovereenkomst gesloten voor de herontwikkeling van een kloosterboerderij in Schimmert, Nederland, in de omgeving van Maastricht. In 2022 is de aankoop gefinaliseerd en zijn de herbestemmingswerken volop aan de gang. De volledige afwerking van het project en oplevering van de site worden verwacht tegen medio 2023.

Zorgwoningen kloosterhof schimmert 7 53108766264 o

Zorg op mensenmaat

De kloosterboerderij wordt volledig gerenoveerd en herontwikkeld tot een woonzorgcomplex, met respect voor de cultuurhistorische en archeologische waarde en oudheidkundige waardevolle elementen van de site.

Binnen de bestaande gebouwen van de monumentale kloosterboerderij worden 22 zorgstudio’s gerealiseerd voor een duurzaam verblijf van zorgbehoevenden met een (intensieve) zorgverlening en 3 logeerkamers als kortetermijnverblijfsruimte. Bijkomend worden in een nieuwbouwvolume 8 wooneenheden voorzien.

Focus Real Estate zal, in samenwerking met Vleugelzorg, na de herontwikkeling ook instaan voor de uitbating van het complex en is de huurder van de site gedurende 20 jaar.

Triginta verwacht als maatschappelijke tendens de toename van geclusterde woonvormen, o.a. in de combinatie van zorg en wonen. Door in een hoogwaardige woonomgeving, zoals deze kloosterboerderij in Schimmert, zorgwoningen te realiseren waarbij op passende eigentijdse wijze zorg en service op maat worden aangeboden, speelt Triginta in op deze maatschappelijke evolutie.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in