Transparant Compositie beeld definitief transparant

Onze expertise

Als vastgoedontwikkelaar blijft Triginta weg van platgetreden paden. We gaan steeds op zoek naar sectoren die op een revolutionair kantelpunt in hun werking staan en bekijken hoe wij met onze expertise en financiële slagkracht een verschil kunnen betekenen. Ons vastgoed-as-a-service model staat daarbij centraal: wij voorzien de infrastructuur zodat onze gebruikers zich kunnen focussen op hun kerntaak, namelijk het zorgen voor mens en maatschappij.

contacteer ons
Iconen Triginta zorg resize

Zorginstellingen

We hebben in België een van de best uitgebouwde, betaalbare en meest toegankelijke zorgsystemen ter wereld, maar toch staan we op een kantelmoment in de geschiedenis door de vergrijzing van de bevolking, de hoge schuldgraad en de stijgende kosten van onze gezondheidszorg.

Ook de revoluties binnen de biotechnologie en de communicatietechnologie hebben een impact op de sector, bespoedigd en uitvergroot door de corona crisis.

Nieuwe businessmodellen zijn aan de orde: preventieve gezondheidszorg en de belangrijke rol van bedrijven in het gezond houden van werknemers staan daarbij voorop. Maar ook de manieren waarop de zorg gefinancierd wordt moeten volgens ons anders: wij geloven dat het private kapitaal de rol van de overheid moet overnemen. Enkel op die manier kunnen we de zorginfrastructuur betaalbaar én voldoende kwalitatief houden.

Iconen Triginta erfgoed resize

ERFGOED

Vlaanderen telt heel wat erfgoed: niet minder dan 39.000 gebouwen zijn geklasseerd als ‘beschermd’. Helaas bevindt een aanzienlijk deel ervan zich in matige tot zeer slechte staat waardoor de sloophamer lonkt.

Zonde, want naast de cultuurhistorische en architecturale waarde, hebben deze gebouwen in vele gevallen ook een belangrijke sociale waarde. Zij zijn stille getuigen van het verleden en vormen het DNA van de gemeenschap. Het onderhoud van dit type gebouwen is echter geen makkelijke opgave en weegt financieel zwaar door op de financiën van de overheid en private eigenaars.

Tegelijkertijd kampen meerdere maatschappelijke functies met ruimtetekort. Waarom beide problemen niet gezamenlijk oplossen? De bredere regio profiteert mee van onze succesvolle herbestemmingen, in de vorm van extra jobs, toerisme, horeca en een mooie meerwaarde voor het omliggende vastgoed. Een win-win voor iedereen!

Iconen Triginta kerk resize

Religieus erfgoed

Eeuwenlang leefden we hier in West-Europa in een vrij homogene christelijke cultuur, wat zich vertaalt in een hoog aantal kerkgebouwen in onze steden en dorpen. Heel wat kerken worden vandaag echter minder intensief gebruikt en staan leeg. Het financiële evenwicht van de kerkgemeenschappen komt onder druk te staan door het dalende aantal giften van gelovigen en de vraag naar de toekomst van de parochiekerken klinkt steeds luider, zowel bij de overheden als bij de kerkgemeenschap.

Kerken vormen echter belangrijke plekken in onze steden en dorpe, gezien zij van oudsher een centrale plaats innemen in de gemeenschap. Naast de eigen, intrinsiek religieuze en de eventueel cultuurhistorische of architectonische waarde, hebben deze gebouwen in vele gevallen ook een belangrijke landschappelijke en stedenbouwkundige waarde. Nadenken over welke plaats de gebouwen vandaag en in de toekomst verdienen moet met respect voor alle betrokkenen gebeuren. Bij Triginta maken we er een erezaak van om deze delicate materie met de nodige realiteitszin en bedachtzaamheid te benaderen.

Iconen Triginta scholen resize

Schoolinfrastructuur

Een aanzienlijk aandeel van het Belgische scholenbestand is aan een grondige renovatie of volledige vernieuwing toe. De trend naar aangenamere schoolomgevingen én afstandsonderwijs was al ingezet voor corona haar intrede deed, maar maakte de afgelopen 2 jaren een stroomversnelling door.

Ook het acute tekort aan onderwijzend personeel en het grote aantal burn outs zijn een alarmerend signaal dat er iets dient te veranderen. Daarnaast leeft de opvatting steeds meer dat leerlingen een individueel begeleidingstraject nodig hebben. kortom: ons onderwijssysteem staat voor een revolutionaire omwenteling. Tijd voor een nieuw model met een aangepaste schoolinfrastructuur. Triginta realiseert de scholen van de toekomst, die erop gericht zijn om aangename leefomgevingen voor onze jeugd te creëren en het personeel dat erin werkt zoveel mogelijk te ontlasten.

Iconen Triginta openbare gebouwen resize

Openbare gebouwen

Één van de belangrijkste vaststellingen van de Europese Green Deal? Dat ons verouderde bestand van openbare gebouwen buitenproportioneel verantwoordelijk is voor onze CO2 uitstoot.

Daarnaast beseffen de overheden dat zij, als onderdeel van het economisch herstel na de coronacrisis, de koopkracht en de creatie van nieuwe banen moeten aanzwengelen en dat de samenleving nood heeft aan gebouwen die mensen samenbrengen. Reden te meer dus om sterk te investeren in het creëren van duurzame, verbindend, openbare gebouwen! De beschikbare overheidsmiddelen zijn echter niet toereikend, waardoor steeds meer overheden de hulp van de private sector inroepen. Als investeerder én ontwikkelaar van toekomstbestendig vastgoed slaan we dan ook graag de handen in elkaar met publieke instanties voor de creatie van maatschappelijk relevante gebouwen.

Iconen Triginta residentiele resize

Particuliere verhuurdersmarkt

Het aandeel woningeigenaars is in België opvallend hoger vergeleken met de ons omringende landen. Toch vindt ook hier sinds enkele jaren een mindshift plaats: de stijging van het aantal alleenstaanden, de hogere eigen inbreng die banken verwachten en het gegeven dat de jongere generatie minder honkvast, maakt dat de vraag naar huurpanden steeds luider klinkt.

Het vastgoed-as-a-service model, waarbij de woonplek niet als product, maar als dienst gezien wordt, doet ook hier haar intrede. De focus verlegt zich naar het delen van faciliteiten. Voordeel van deze manier van wonen: je wordt ontzorgd. je hoeft geen grote investering te doen, het onderhoud en de garantie is automatisch geregeld, de gebouwen zijn duurzaam en/of circulair en je maakt onderdeel uit van een community. Kortom: wij geloven dat deze woonvorm het nieuwe wonen van de toekomst wordt.

BEKIJK ONZE PROJECTEN

Bekijk alle projecten
Triginta Antwerpen The Jane Johnny Umans WEB 001

België

The Jane

TRIGINTA GENT KANTL WEB 20211013 004 1

België

KANTL

Wivina8

België

Wivinaklooster

Triginta Mechelen Refuge Dirk Leemans WEB 016

België

Refuge

TRIGINTA ROESELARE PATERSKERK WEB 024

België

Paterskerk

TRIGINTA DAMIANENKLOOSTER LEUVEN WEB 20220715 012 1

België

Damiaansite

Contacteer ons

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in