Pays Bas - Schimmert

Schimmert 2021

En 2021, Triginta a conclu un accord de principe pour le réaménagement d'une ferme monastique à Schimmert, aux Pays-Bas, à proximité de Maastricht. La ferme monastique sera entièrement rénovée et réaménagée en un complexe de soins résidentiels, dans le respect de la valeur culturelle-historique et archéologique du site avec maintien des éléments historiques précieux du site.

Zorgwoningen kloosterhof schimmert 7 53108766264 o

Zorg op mensenmaat

De kloosterboerderij wordt volledig gerenoveerd en herontwikkeld tot een woonzorgcomplex, met respect voor de cultuurhistorische en archeologische waarde en oudheidkundige waardevolle elementen van de site.

Binnen de bestaande gebouwen van de monumentale kloosterboerderij worden 22 zorgstudio’s gerealiseerd voor een duurzaam verblijf van zorgbehoevenden met een (intensieve) zorgverlening en 3 logeerkamers als kortetermijnverblijfsruimte. Bijkomend worden in een nieuwbouwvolume 8 wooneenheden voorzien.

Focus Real Estate zal, in samenwerking met Vleugelzorg, na de herontwikkeling ook instaan voor de uitbating van het complex en is de huurder van de site gedurende 20 jaar.

Triginta verwacht als maatschappelijke tendens de toename van geclusterde woonvormen, o.a. in de combinatie van zorg en wonen. Door in een hoogwaardige woonomgeving, zoals deze kloosterboerderij in Schimmert, zorgwoningen te realiseren waarbij op passende eigentijdse wijze zorg en service op maat worden aangeboden, speelt Triginta in op deze maatschappelijke evolutie.

Bulletin d'information

Rester informé des dernières actualités Triginta ? Abonnez-vous à notre newsletter.

Enregistrez-moi