Damiaansite

Leuven 2022

De Damiaansite, gelegen voorbij de Sint-Antoniuskapel op het Pater Damiaanplein in hartje Leuven, ondergaat de komende jaren een grootse transformatie. Achter de historische gevels langs Damiaanplein, Ramberg en Sint-Antoniusberg gaan momenteel een klooster met imposante kloostertuin, een voormalige drukkerij (het huidige Damiaancentrum) en twee traditionele panden schuil. Vastgoedontwikkelaar en -investeerder Triginta realiseert hier een divers programma waarin sociale inclusie centraal staat. Het gevarieerde aanbod omvat een nieuwe thuis voor de paters die nu nog in het klooster wonen, een co-living project voor starters en voor mensen met een beperking, een centrale ontmoetingstuin en doorgangswoningen. “Een historisch waardevolle plaats nieuw leven inblazen met een sociaal inclusief programma, dat wordt het concept van de nieuwe Damiaansite”.

TRIGINTA DAMIANENKLOOSTER LEUVEN WEB 20220715 002

Rijk geschiedkundig verleden

In hartje Leuven

De locatie blikt terug op een rijk geschiedkundig verleden met als hoogtepunt de plechtige overbrenging in 1936 van het stoffelijk overschot van pater Damiaan en de bijzetting ervan in de aanpalende Sint-Antoniuskapel. De verkoop van de achterliggende Damiaansite markeert een nieuwe bladzijde in het verhaal van de Vlaamse paters van de Heilige Harten, de eigenaars van het domein, ook gekend onder de naam Picpus.

TRIGINTA DAMIANENKLOOSTER LEUVEN WEB 20220715 022

Totaalplan voor de gehele site

Bart Verbesselt, econoom voor de Vlaamse delegatie, legt uit: "de vergrijzing en afname van de kloostergemeenschap en de onderhoudskosten voor het gedateerde en grote klooster nopen ons tot schaalverkleining. Een herontwikkeling van de Damiaansite is nodig om structureel en duurzaam tegemoet te komen aan de groeiende zorgnoden en -behoeften van de krimpende gemeenschap en aan onze wens om de aanpalende Sint-Antoniuskapel en Damiaancrypte te verzelfstandigen. Twee pijlers zijn hierbij van tel: enerzijds het voortbestaan garanderen van de religieuze gemeenschap van de paters Picpussen, anderzijds het vrijwaren van het erfgoed van pater Damiaan, grootste Belg en best gekende nationale heilige. We hebben hierover de voorbije jaren met verschillende partners gesprekken gevoerd, maar enkel Triginta kon een totaalplan voor de gehele site voorleggen dat in lijn lag met ons streven naar het behoud van de erfgoedwaarde.”

TRIGINTA DAMIANENKLOOSTER LEUVEN WEB 20220715 026

Sociaal inclusief programma

De aankoop en invulling van de site gingen niet over één nacht ijs, benadrukt Tessa Van Gucht, Project Developer bij Triginta. “Het vooropgestelde programma komt tegemoet aan de noden van de congregatie, de stad en wijzelf, en is tot stand gekomen na talloze overlegmomenten. We voorzien een nieuwe en aangepaste woonplaats voor de paters die momenteel nog in het klooster wonen, realiseren doorgangswoningen (voor een korte periode ter beschikking gesteld van personen die zich in een noodsituatie bevinden) in samenwerking met OCMW Leuven en we onderzoeken een bijkomende samenwerking met de stad Leuven. Daarnaast zetten we volop in op co-living voor starters en mensen met een beperking. Door het delen van gemeenschappelijke ruimtes wordt het wonen niet alleen betaalbaar gehouden voor dit type kopers, het zorgt er ook voor dat zij middenin het leven staan, vlakbij alle faciliteiten.”

Zorgwonen

Passie voor waardevol erfgoed

Gezien respect voor de erfgoedkundige waarde het uitgangspunt vormt bij de ontwerpplannen van de Damiaansite, werd nauwkeurig onderzocht welke volumes behouden zouden kunnen blijven. “de huidige kloostertuin krijgt een centrale rol toebedeeld, het kloostergebouw wordt behouden en we bekijken of we de typerende dakstructuur van de voormalige drukkerij een nieuwe invulling kunnen geven. Bij Triginta combineren we een passie voor het behoud van erfgoed met het realiseren van een maatschappelijke invulling. Daarbij kijken we verder dan korte termijn winsten, maar gaan we lange partnerships aan die resulteren in een win-win voor alle betrokken partijen. Het is dankzij deze ingesteldheid dat we nu dit prachtige, erfgoedkundige pareltje konden verwerven.”

TRIGINTA DAMIANENKLOOSTER LEUVEN WEB 20220715 012

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in