donderdag 16 november 2023

De evolutie van Triginta: kansen in een nieuwe wereld

De wereld is in het post-Covid tijdperk nog in weinig te vergelijken met die van ervoor. De wereldwijde pandemie heeft de manier waarop we leven, werken en zaken doen ingrijpend gewijzigd. Thuiswerk heeft een blijvende plaats gekregen in de professionele relatie tussen werkgever en werknemer, digitale vergaderingen zijn geheel ingeburgerd, en flexibele werkplekken verdringen steeds meer de vaste kantoorplekken en de traditionele office-omgeving.
Transparant Compositie beeld definitief transparant

Vastgoed en rente

En ook de monetaire omgeving is in geen tijd geheel van aanblik veranderd. De rente bereikt wereldwijd niveaus die we niet meer zagen sinds de Grote Financiële Crisis van 2008, en breekt met een periode van meerdere decennia van dalende intrestvoeten. De eerste inflatiegolf sinds de jaren ’80 lijkt te zijn bedwongen, maar onderliggende indicatoren wijzen nog steeds op een herhaling van de jaren ’70 met opeenvolgende inflatie-opstoten, gevolgd door afkoelingen van het prijsniveau.

10 year treasury yield

De nieuwe monetaire omgeving heeft gevolgen voor de waardering van vastgoedportefeuilles: een hogere rente leidt rechtstreeks tot forse koerscorrecties van het beursgenoteerd vastgoed. De beurskoersen van meeste beursgenoteerde GVV’s evolueerden het voorbije jaar van een premie ten opzichte hun intrinsieke waarde naar een onderwaardering of ‘discount’. Met als gevolg dat hun schuldgraad ten opzichte van de waarde van hun vastgoedportefeuille steeg, en ze gedwongen worden extra kapitaal op te halen of activa te verkopen.

Opportuniteiten

We kondigden begin dit jaar aan dat we in 2023 geduldig zouden wachten op deze situatie, die voor mooie koop-opportuniteiten zou zorgen door gedwongen verkopen van portefeuilles met te veel schulden. Die periode breekt in 2024 aan: we willen de komende maanden onze bestaande cash en nieuw op te halen kapitaal maximaal aan het werk zetten om mooie projecten binnen te halen tegen aantrekkelijke waarderingen.

DSC05227

Dat lukte ons de voorbije periode alvast met de aankoop van zes panden verworven in de gemeente Hengelo van ‘Ons Huis’, een Nederlandse woningcorporatie. Deze acquisitie draagt bij aan de uitbreidingsstrategie van Triginta en voorziet in gespecialiseerde zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek, dankzij een langdurige samenwerking met zorgverstrekker Ambiq. Bovendien is er ook een zorgboerderij aanwezig waar volwassenen verblijven die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen.
Zo draagt Triginta bij aan de levenskwaliteit van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

We konden met deze deal niet alleen een mooie verdere stap zetten, we konden ook onze aandelenwaarde hiermee verder onderbouwen.

Kapitaal & financieringen

We slaagden er de afgelopen maanden verder in het Triginta-kapitaal op te trekken: met 15 mln euro extra middelen brachten we ons gecommitteerd kapitaal tot net onder de 120 mln euro. We verwelkomden enkele nieuwe families aan boord, en kregen ook de steun van een aantal bestaande aandeelhouders die hun belang verhoogden.

Momenteel bereiden we een nieuwe kapitaalronde voor, waarvoor we verdere gesprekken voeren met families en family offices, en we spreken ook met een aantal institutionele partijen onder begeleiding van KBC Securities.

Om snel te kunnen inspelen op investeringsopportuniteiten de komende maanden, richtten we zoals aangekondigd Triginta Finance op, een vennootschap die externe financiering aantrekt op groepsniveau. Met de steun van KBC en Triodos legden we hier een korte termijn corporate kredietlijn aan van 30 mln euro om snel te kunnen schakelen en aankopen te financieren (steeds in een combinatie met eigen middelen uiteraard) en ons vervolgens de tijd te nemen om rustig een langjarige herfinanciering op te zetten.

Raad van Bestuur

De samenstelling van deze Raad van Bestuur is recent licht gewijzigd. Tanja Michiels, bestuurder van het eerste uur die de voorbije jaren ook de rol van voorzitter op zich nam, heeft besloten zich voluit te concentreren op haar eigen professionele activiteiten, die niet langer combineerbaar zijn met haar rol als voorzitter en bestuurder. Tanja neemt met spijt in het hart afscheid van haar rol bij Triginta, maar blijft als lid van ons ‘Fellowship’ onze activiteiten van nabij volgen. We danken Tanja voor haar inzet als bestuurder en de manier waarop ze met kennis en empathie de bestuursvergaderingen de voorbije jaren leidde.

2022 10 05 Profielfotos Lieve Creten 7 scaled

Tegelijk zijn we zeer vereerd een onafhankelijke bestuurder aan onze bestuursvergadering te kunnen toevoegen. Die vonden we met Lieve Creten, die na een lange loopbaan als partner bij Deloitte zich nu concentreert op een aantal bestuursmandaten, en tot onze tevredenheid ons voorstel aanvaardde om onze bestuursvergadering te komen versterken.

Lieve kan terugkijken op een lange audit- en M&A-ervaring bij Deloitte, en is vandaag onafhankelijk bestuurder bij onder meer de beursgenoteerde groepen Barco, Montea en CFE, bij Unibreda en bij Artsen zonder Grenzen en het Imelda-ziekenhuis van Bonheiden.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in