donderdag 30 maart 2023

New kid on the block groeit uit tot gevestigde waarde in vastgoedsector

<p>Paters die het hoogste bod op hun kloostersite in Leuven links laten liggen en kiezen voor het sociaal inclusief programma van - buitenbeentje in het vastgoed - Triginta. <br />De verkoop van de Damiaansite in Leuven is maar één voorbeeld van hoe de vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar al vijf jaar lang overtuigt met zijn langetermijnvisie op vastgoed en maatschappelijke meerwaarde. “We staan verder dan we bij onze start hadden durven dromen. Investeerders, partners, medewerkers… men gelóóft ons verhaal.”</p>
A91jky27v h60i6b 7n0

Het gaat snel

Het team van Triginta zal dit jaar nog uitbreiden naar 25 medewerkers, dat is een fikse groei voor de vastgoedspeler die vóór de coronapandemie 8 mensen aan boord had. “Het gaat snel” geeft CEO Jan Lambertyn toe. “Met de groei kwam ook de noodzaak om onze werking in processen te gieten, op een andere manier intern te communiceren en structuur te brengen in het bedrijf. Eén van de groeipijnen is ook dat we vergeten te feesten. Dat zit niet in ons DNA. Ook nu vieren we ons vijfjarig bestaan niet met een groots opgezet marketing event, maar werken we volop aan een boek over succesvolle herbestemming van religieus vastgoed. We willen onze kennis over die niche delen door een dertigtal voorbeelden uit Europa uit te lichten.”

Kerken, kloosters en abdijen een nieuwe toekomst geven is al van bij de start een belangrijke focus van Triginta. Oprichter Geert Wellens – net terug van een inspirerende reis in het Verenigd Koninkrijk – weet als bestuurder bij enkele katholieke zorginstellingen als geen ander voor welke uitdagingen kerkelijke congregaties staan. “Verschillende Europese overheden kampen bovendien met de bezorgdheid om de ouder wordende bevolking de juiste zorgen te bieden. De infrastructuur van die zorginstellingen is een groot zorgenkind, dat zie je in ons land, maar bijvoorbeeld ook bij de Britse National Health Service. We zijn ervan overtuigd dat privékapitaal oplossingen biedt. Met dat verhaal zijn we vijf jaar geleden naar investeerders getrokken.”

Maatschappelijk verhaal trekt kapitaal aan

Die investeerders zijn vermogende Belgische families die het startkapitaal van 60 miljoen euro op tafel legden. “Hen overtuigen ging eigenlijk vlotter dan verwacht” erkent Wellens. “De families waren om drie redenen snel mee in ons verhaal: ze wilden investeren met een lange horizon, ze verwachtten – uiteraard – rendement voor hun geld, maar ze hadden vooral ook een sociale meerwaarde voor ogen.”

TRIGINTA DAMIANENKLOOSTER LEUVEN WEB 20220715 012 2

CEO Jan Lambertyn vult aan: “Die 60 miljoen euro klinkt als een luxe, maar gaf zeker de eerste jaren een grote druk om te presteren. Na verloop van tijd bouw je vertrouwen op: de acquisities die je doet worden goed onthaald, je krijgt waardering voor de deskundige mensen die je aanwerft. Daardoor hebben we sneller dan verwacht afscheid genomen van het start-up verhaal.”

Maar Triginta is uiteraard niet immuun voor de crisissen van de afgelopen jaren. Jan Lambertyn: “De bouwkosten zijn door de coronapandemie met 20% gestegen, erelonen gingen met meer dan 10% omhoog. Die prijsstijgingen liggen hoger dan wat je kan doorrekenen aan de klant. Gelukkig hebben we vorig jaar een aanzienlijke hoeveelheid panden gekocht, dat maakt ons voorzichtig optimistisch. We hebben de handen vol met de huidige projecten en blijven zeer aanwezig op de acquisitiemarkt, zeker in Nederland.”

Authenticiteit als wapen in ‘the war for talent’

Die andere crisis, het tekort op de arbeidsmarkt, is voor Triginta beheersbaar dankzij het verhaal waarmee het toekomstige mensen aantrekt. “Wie bij ons komt werken kiest voor een helder, authentiek verhaal met waarden en normen” vertelt Geert Wellens. “We slagen erin om mensen met het juiste DNA aan te trekken. Ze willen een steen verleggen, een legacy opbouwen. Ons team bestaat daardoor uit gelijkgestemden die ecologie, economie en maatschappelijk welzijn combineren in hun vastgoedvisie. Het zijn stuk voor stuk vastgoedprofessionals die op een ander meer kunnen verdienen, maar bewust kiezen voor onze langetermijnvisie. Elke medewerker krijgt de kans om te participeren in onze coöperatieve vennootschap. Mee investeren zorgt voor gelijklopende belangen.”

Sfeer kantoor 167

Het leadershipsteam én de groep medewerkers van Triginta hebben skin in the game: het leadershipsteam bouwde uit eigen middelen een participatie van meer dan 2% op in het fonds, en de medewerkers participeren via een coöperatieve vennootschap in Triginta. Op de financiële horizon staan ook institutionele beleggers die de sterke positie van Triginta in het vastgoed erkennen. Wellens: “Op vijf jaar tijd hebben we getoond dàt we er staan, en wààr we voor staan. We zijn onze adolescentie goed doorgekomen en staan er nu als volwassen bedrijf.”

“We zijn niet langer the new kid on the block, maar een gevestigde waarde” gaat CEO Jan Lambertyn verder. “Dat voel je niet alleen bij investeerders, maar ook bij eigenaars van panden. Men nodigt ons uit aan tafel omwille van onze heldere, duurzame en maatschappelijke visie. Wij gaan niet zoals een traditionele ontwikkelaar voor een zo groot mogelijk project, maar we luisteren naar de noden bij de huidige eigenaar en de gemeenschap. De Paterskerk in Roeselare is daar een voorbeeld van: we combineren in het toekomstige project een nieuwbouwwoning voor 10 bewoners die nood hebben aan woonondersteuning, met een commercieel programma van kantoren en horeca. Dat is een heel transparant plan. Maatschappelijke relevantie en het bewaren van historisch erfgoed gaan hand in hand met economie en ecologie.”

Eindgebruiker als inspiratiebron

De voorbije vijf jaar is Triginta trouw gebleven aan zichzelf. Het herbestemmen van religieuze sites en investeren in zorgvastgoed zijn de scope, aangevuld met erfgoed, overheidsgebouwen en de particuliere verhuurdersmarkt. “België is en blijft onze voornaamste markt” verzekert Geert Wellens, “maar we hebben intussen ook een stevige voet in Nederlands vastgoed, en durven ook naar de rest van Europa te kijken.” Zowel in binnen-als buitenland blijft de filosofie van Triginta – vastgoed met een sociaal verhaal – overeind. “De eindgebruiker is altijd onze inspiratiebron. Het businessmodel zal in de toekomst wel evolueren, dat blijkt volop uit onze visie 2040” vertelt Lambertyn gedreven. “Vastgoed kan veel efficiënter benut worden door het als dienstverlening aan te bieden, gestuurd door technologie. Bij ‘vastgoed as a service’ ontzorgen we onze eindgebruiker en adviseren we hem om zijn ruimte beter te benutten, waardoor zijn totale kost uiteindelijk zakt.”

The Hand Clinic Amsterdam 001 2

Dat ontzorgen blijkt ook een drijfveer in de samenwerking met Oak Tree Projects. “Sinds het najaar van 2022 werken we met deze sociale onderneming samen en hebben wij de ambitie om over 5 jaar 300 units op de markt te brengen voor mensen met een zorgbehoefte” zegt Lambertyn fier. “Nee, dit project wordt zeker niet de cash cow van Triginta, maar het is gewoon van zo’n groot maatschappelijk belang dat een bedrijf met solvabiliteit investeert in zorgvastgoed. We willen aantonen dat zo’n model, mits schaal, haalbaar is.”

“We hebben een markt gevonden die groter was dan we vijf jaar geleden dachten” besluit Triginta-bezieler Geert Wellens. “De volgende generatie van investeerders heeft een nog grotere sense of purpose, de drang om een steen te verleggen. Dat geeft ons de ruimte om trouw te blijven aan onze leest en met de juiste mensen en partners toegevoegde waarde te creëren in de samenleving.”

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in