dinsdag 07 februari 2023

Aartsbisdom vertrouwt religieus erfgoed in Mechelen toe aan Triginta

In het hart van Mechelen krijgt de monumentale, religieuze site ‘Refuge’ een grondige renovatie. Het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen, dat deel uitmaakt van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, doet daarvoor een beroep op vastgoedinvesteerder en -ontwikkelaar Triginta. Beide partners kwamen tot een erfpachtovereenkomst van 99 jaar die de toekomst van het beschermde monument verzekert. “Deze overeenkomst konden we enkel sluiten met een partner die vertrouwd is met de renovatie van beschermd historisch erfgoed” aldus het vicariaat. “Bij Triginta hebben we die expertise en knowhow gevonden.”
De Refuge 10 1

Verloedering is geen optie

In de Onze-Lieve-Vrouwestraat, in het historische centrum van Mechelen, ligt de ‘Refuge’, een historisch en religieus pand in eigendom van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. Verschillende verenigingen en sociale initiatieven vinden er onderdak, zoals de jeugdvereniging Jamaswapi, het Onze-Lieve-Vrouwekoor en het sociaal restaurant ‘Refuge’. Toch staat een groot deel van de gebouwen leeg en dringt een renovatie zich op. “Het gebouw verder laten verloederen is geen optie” erkent Werner Van Laer, voorzitter van Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen. “Daarom zijn we actief op zoek gegaan naar een partij die de site kan herwaarderen volgens de bijzondere en uitdagende voorschriften die bij beschermd erfgoed komen kijken. Kortom: een partner die een uitdagend project als dit, midden in de stad, durft aanpakken.”

De Refuge 24

Erfpacht met duidelijke geloften

Met onder meer The Jane in Antwerpen, de Damiaansite in Leuven en het Paterspand in Turnhout heeft Triginta intussen heel wat (voormalig) religieus vastgoed in portefeuille. Het herbestemmen van kerkelijk patrimonium is dan ook een expertise van Triginta, en daarnaast staat in Mechelen de herontwikkeling van de Refuge ook in het teken van de huidige invulling. “In de 99-jarige erfpacht krijgen we het recht om de site te ontwikkelen, met eerbied voor de historische waarden en normen van de site. Bij de herontwikkeling van de site houden we dus rekening met de bestaande activiteiten en de lokale verankering” zegt projectverantwoordelijke bij Triginta Elisabeth Verstraeten. Dat beaamt ook Frank Stoel, lokaal afdelingsafgevaardigde van het vicariaat: “Van bij de eerste gesprekken is duidelijk dat onze parochiale werking – de jeugdbeweging, het koor en de pastorale ploeg – haar plek behoudt in de vernieuwde Refuge. De huidige gebruikers zijn ingelicht en op de hoogte van de renovatie door Triginta. We zijn zeer verheugd dat we een partner gevonden hebben die van dit bijzonder religieus erfgoed iets moois wil maken.”

De Refuge 51

Van visie naar ontwerp

De visie van Triginta is om de site op een duurzame manier te herbestemmen zodat het geheel opnieuw een hedendaagse en rendabele invulling kan krijgen, met respect voor het erfgoed en diens geschiedenis. Deze visie zal worden gerealiseerd middels een gecombineerd programma van kantoor units, de jeugdbeweging, het koor en gedeelde functies. Het ontwerp van de site, dat vorm zal geven aan dit programma, houdt enerzijds de restauratie en renovatie van de historische refuge in en anderzijds een stuk nieuwbouw, en belooft door zijn erfgoedwaarde erg uitdagend te worden.

De Refuge 76 1

Triginta zal dan ook nauw samenwerken met partners als Agentschap Onroerend Erfgoed en Stad Mechelen. “We stellen bovendien twee gespecialiseerde architectenteams aan die nauw zullen samenwerken, Bold Architecten voor het nieuwbouwgedeelte en Patine voor alles wat restauratie en renovatie betreft” vertelt Elisabeth Verstraeten. De site, in de schaduw van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk, omvat in totaal ca. 2.500m² en moet na de renovatie een extra meerwaarde bieden voor de buurt. “We willen de geschiedenis en het erfgoed van de stad niet alleen bewaren, maar ook laten beleven door bewoners en bezoekers. De site is nu afgesloten, maar we onderzoeken of we ze in de toekomst doorwaadbaar kunnen maken voor het publiek.”


Triginta zal met dit project ook deelnemen aan het impulsdossier met focus op economische invulling van erfgoed (oproep 2023), bedoeld voor projecten waarbij er wordt geïnvesteerd in een beschermde erfgoedsite en er tegelijk een nieuwe economische invulling aan gegeven wordt, en streeft ernaar eind 2023 de omgevingsvergunning aan te vragen. Een bouwtermijn van 2 jaar wordt vooropgesteld.

Wenst u meer informatie over ons of onze projecten?

contacteer ons

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in