Paterskerk

Roeselare 2023

In 2022 heeft Triginta de aankoop van Paterskerk met klooster in het stadscentrum van Roeselare afgerond en eveneens het aanpalende Retraitehuis verworven. De site wordt na jaren van leegstand weer opengesteld voor het publiek en zal de komende jaren een grondige renovatie ondergaan om een nieuwe bestemming te krijgen in lijn met het gedachtegoed van de stichters van de kerk.

TRIGINTA ROESELARE PATERSKERK WEB 014 1

Nieuwe bestemming in lijn met het gedachtegoed van de stichters

Rekening houdend met de sociale verankering van de site binnen de stadskern en de erfgoedwaarde van de kerk en het kloostergebouw, werd een programma van “sociale inclusie” uitgewerkt.

Het vooropgestelde bouwprogramma omvat tien zorgunits voor jongeren met een functiebeperking in een nieuw te bouwen gedeelte. De bestaande kloostergebouwen worden kwalitatieve kantoorruimtes waar
kleine en middelgrote bedrijven in een dynamische werksfeer kunnen opereren. De kerk wordt een bruisende ontmoetingsplek met horeca en eventruimte, met als doel het creëren van synergiën tussen de verschillende partijen op de site.

De ontwijde Paterskerksite werd tot op vandaag voor verschillende doeleinden gebruikt. De wielergoden werden er tot 2018 vereerd, omdat KOERS de kerk gebruikte tijdens de verbouwingsfase van hun eigen museum. Ook werd de kerk in gebruik genomen door RAUWKOST, een ontmoetingsplaats voor kunstenaars waar ze creativiteit delen en hun werken tentoon stellen.

Gezien de aanpassingswerken pas over een jaar starten, wordt de kerk tijdelijk gevuld door twee lokale horeca uitbaters die grootse plannen hebben voor deze plek en haar onder de aandacht brengen bij de inwoners van Roeselare. Wanneer omwonenden erin betrokken worden, kan een tijdelijk project immers een motor zijn voor buurtvorming en sociale cohesie.

Dit is een pur sang Triginta project: een plek met historische en erfgoedwaarde, gelegen in het centrum van een stad met als doel om er een maatschappelijk waardevolle bestemming aan te geven.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in