Paterskerk

Roeselare 2023

De Paterssite in Roeselare wordt binnenkort weer open gesteld voor het publiek. Na jaren van leegstand en tijdelijke, kleinschalige initiatieven heeft de eigenaar, VZW De Bremstruik, Triginta verzocht om een nieuwe bestemming te zoeken in lijn met het gedachtegoed van de stichters van de kerk. Wij schreven een sociaal inclusief en divers programma uit voor de site, bestaande uit woonunits voor mensen met een functiebeperking, kantoorruimtes en een ontmoetingsplek, gehuisvest in de kerk. Gezien de werken pas over een jaar starten wordt de kerk tijdelijk herbestemd door twee lokale horeca uitbaters die grootse plannen hebben voor deze plek.

TRIGINTA ROESELARE PATERSKERK WEB 014 1

De oudste vermeldingen over de ‘Paterskerk’, een kerk en kloostergebouw gelegen in de Sint Alfonsusstraat en de Delaerestraat in wat nu hartje Roeselare is, dateren uit 1835. Op dat moment is het gebied een boomgaard in handen van de familie Delaere dat in 1871 wordt doorverkocht aan Philip Boucher, een priester. De bouw van het kloosterdomein moet naar alle waarschijnlijkheid gestart zijn in 1872. In 1875 wordt het domein vervolgens geschat en de gebouwen in gebruik genomen. Het domein blijft in handen van verschillende priesters tot 1922, waarna het doorgeven wordt aan ‘La maison Notre-Dame du Perpétuel Secours’. Zij blijven deze eigendom zeker behouden tot in de jaren ‘50. Doorheen de tijd worden aan de kerk verschillende kleine uitbreidingen toegevoegd tot de situatie waarop we ze vandaag kennen.

TRIGINTA ROESELARE PATERSKERK WEB 006 1

“Dit is een pur sang Triginta project: een plek met historische en erfgoedwaarde, gelegen in het centrum van een stad met als doel om er een maatschappelijk waardevolle bestemming aan te geven.”

Jan Lambertyn, partner Triginta

Nieuwe bestemmingsmogelijkheden voor kloostersite

De inmiddels ontwijde Paterskerksite werd tot op vandaag voor verschillende doeleinden gebruikt. De wielergoden werden er tot 2018 vereerd, omdat KOERS de kerk gebruikte tijdens de verbouwingsfase van hun eigen museum. Vandaag wordt de kerk in gebruik genomen door RAUWKOST, een ontmoetingsplaats voor kunstenaars waar ze creativiteit kunnen delen en hun werken tentoon kunnen stellen. Al deze invullingen zijn echter tijdelijk van aard en op vraag van de VZW De Bremstruik, de eigenaars van de Paterskerksite, werd Triginta gecontacteerd om nieuwe bestemmingsmogelijkheden te onderzoeken voor deze kloostersite. Rekening houdend met de sociale verankering van de site binnen de stadskern, de erfgoedwaarde van de kerk en het kloostergebouw, en zonder een afbreuk te doen aan het doel van de opdrachtgever werd een programma “sociale inclusie” uitgewerkt.


TRIGINTA ROESELARE PATERSKERK WEB 023 1

10 zorgunits

Het vooropgestelde bouwprogramma omvat 10 zorgunits voor jongeren met een functiebeperking in een nieuw te bouwen gedeelte. De bestaande kloostergebouwen worden kwalitatieve kantoorruimtes in het stadscentrum waar kleine en middelgrote bedrijven in een dynamische werksfeer kunnen opereren. De kerk wordt een bruisende ontmoetingsplek met horeca, event- en kantoorruimte, met als doel het creëren van synergiën tussen de verschillende partijen op de site.

Dit is een pur sang Triginta project: een plek met historische en erfgoedwaarde, gelegen in het centrum van een stad met als doel om er een maatschappelijk waardevolle bestemming aan te geven.

TRIGINTA ROESELARE PATERSKERK WEB 034

Tijdelijke invullingen

Waardevol erfgoed nu al openstellen

Gezien de aanpassingswerken pas binnen een jaar zullen starten besloten we de gebouwen nu al een sociale rol te laten spelen.In ons streven naar het openstellen van waardevol erfgoed voor het brede publiek onderzoeken we de mogelijkheid om de Paterskerksite tijdelijk anders te bestemmen. Concreet betekent dit dat we kijken of de site tijdelijk, dus tussen vandaag en de start van de werken aan de site, al een invulling kan krijgen die deze plek op de kaart zet bij de inwoners van Roeselare. Waar het traditionele leegstandsbeheer inzet op het voorkomen van diefstal en vandalisme, gaan we bij Triginta graag een stap verder en bekijken we of de gebouwen en terreinen nu al een sociale, culturele en economische rol kunnen laten spelen binnen hun stedelijke context. Het activeren van leegstaande gebouwen en het stimuleren van tijdelijk gebruik heeft namelijk een positieve impact voor alle betrokken partijen: eigenaars, ondernemers, buurtbewoners en overheden. Wanneer omwonenden erin betrokken worden, kan een tijdelijk project ook een motor zijn voor buurtvorming en sociale cohesie. Steeds vaker zijn lokale overheden vragende partij voor deze benadering en wordt de invulling vastgelegd in een participatieve denkoefening tussen de overheid en de omwonenden. De voordelen hiervan voor de ontwikkelaar zijn legio: de banden met de overheid worden alvast aangehaald voor de vergunningsfase, het project wint aan bekendheid in de regio en het tijdelijke gebruik laat toe om verschillende invullingen uit te testen en te analyseren welke het meeste aansluiting vinden bij het brede publiek. Ongetwijfeld een boeiend leerproces dat perfect past binnen het DNA en de waarden van Triginta!

TRIGINTA ROESELARE PATERSKERK WEB 004 2

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in