dinsdag 20 december 2022

Triginta Nieuwsbrief Q4

Bij de lancering van Triginta, 5 jaar geleden, stelden we ons een dubbel doel.
Triginta zou voor een frisse wind zorgen in het vastgoedlandschap door zich gedisciplineerd op een aantal sectorniches te focussen, en een evenwicht te zoeken in alle projecten tussen maatschappelijke meerwaarde en economisch rendement.
Bovendien ambieerden we projecten die we zouden aankopen en ontwikkelen bij te houden en zo een robuuste portefeuille te bouwen van kwalitatief vastgoed voor de lange termijn, verhuurd aan solvabele tegenpartijen die een geïndexeerde huur zouden kunnen betalen. Hieronder leest u hoe dat is verlopen.

Grafiekkk

Welkom vandaag in die nieuwe realiteit

In die begindagen van Triginta, waarin iedereen ervan uitging dat inflatie dood was en de rente voor eeuwig vastgepind op de nullijn, stelden we immers al dat we naar een nieuwe financiële omgeving zouden evolueren, met ongeziene volatiliteit, inflatie, schommelende rentetarieven en een nieuw economisch-maatschappelijk landschap, niet meer gezien sinds de jaren ’70 van vorige eeuw.

Toch zal de wereld niet vergaan of betekent dit het einde van onze beschaving. Wie de geschiedenis aan een wat grondigere studie onderwerpt, merkt dat het niet de eerste keer is dat we een scharnierpunt meemaken of door een generationele crisis moeten. Traditioneel gebeurt dit gemiddeld eens om de ongeveer 80 jaar, is het patroon vrij betrouwbaar doorheen de moderne beschavingsgeschiedenis en leidt de turbulentie naar een nieuw evenwicht, nieuwe afspraken en nieuwe instituten die de wat aftandse naoorlogse instellingen en codes vervangen.

Crisissen zijn vooral bedreigend voor starre en onbuigzame businessmodellen

Het is zaak mee te evolueren en klaar te zijn voor de nieuwe omgeving die zich de komende jaren geleidelijk zal vormen. Triginta is niet immuun voor de stormen die ons vergezellen op weg naar de andere oever, maar ons inziens wel beter voorbereid op de wijzigingen. Onze focus op zorg in de brede betekenis van het woord, de robuustheid van onze tegenpartijen (overheden die hun belastingen kunnen verhogen in geval van financiële nood, en zorgpartijen of sociale organisaties die hun toelage van de overheid ook inflatiebestendig uitgekeerd krijgen) en de steeds grotere nood aan respectvolle herontwikkeling van religieuze sites en erfgoedpanden, moeten ons minder gevoelig maken voor de omgevingsfactoren. Al zullen ook wij zeer doordacht en beredeneerd te werk moeten gaan bij de verdere stappen in ons groeiproces.

Daar zijn het team, het investeringscomité en de raad van bestuur van Triginta zich terdege van bewust. We handelen uiteindelijk niet in een vacuüm, en monitoren constant onze economische visie om er de juiste inzichten uit te distilleren voor onze Triginta-vastgoedpolitiek. We gaan ervan uit dat we in een langjarige inflatoire periode zijn aanbeland, met een inflatie die in pieken en dalen zal evolueren, maar gemiddeld tussen 2022 en 2030 toch gevoelig hoger zal liggen dan de voorbije decennia. Een gemiddeld niveau van jaarlijkse prijsstijgingen van 4 à 5% lijkt ons realistisch voor de komende jaren. Alle studies die inflatie-uitbraken bekeken over de voorbije eeuwen, komen tot dezelfde conclusie: zodra inflatie uitbreekt uit een jarenlange bandbreedte van 1 à 3% (wat we nu meemaken) duurt het gemiddeld ongeveer 10 jaar voor de inflatie structureel weer onder de 3% duikt.

Kwalitatieve gebouwen op centraal gelegen plaatsen met solvabele huurders

Van dat type hebben we de voorbije maanden een aantal panden in portefeuille kunnen nemen: de groei van Triginta is in 2022 stevig geweest en heeft onze portefeuille op een volwassen niveau gebracht. De unieke samenwerking met Oak Tree, een authentiek en kleinschalig initiatief van begeleid zelfstandig wonen in wooncomplexen en co-housinglocaties voor mensen met een beperking, en dat op een groeiend aantal plaatsen in Vlaanderen, verdienen een vermelding en vertalen ons DNA op optimale wijze.

20211129 133004 003

100 mln euro aan vastgoedwaarde bij de portefeuille

Een speciale vermelding voor het Eandistip-project op de Keerdok-site in Mechelen mag echter niet ontbreken. Het parkeergedeelte van het gebouw werd eind november opgeleverd en geopend. De stad Mechelen is onze huurder/tegenpartij voor een periode van 27 jaar en gaven de uitbating van de parking door aan Indigo.
Het kantoorgedeelte op de bovenste verdiepingen en het retail gedeelte op de gelijkvloerse etage zijn respectievelijk verhuurd aan VOKA en Louis Delhaize. Een mooi orgelpunt op de langjarige samenwerking met ontwikkelaars Kairos en Montreal, en met de stad Mechelen, een bekroning voor de volgehouden opvolging door het team van Triginta.

20221121 Eandistip Openingsreceptie Parking Keerdok 002 vermelding Koen Mutton

Het Triginta-verhaal stopt hier niet

Onze pipeline blijft stevig gevuld, onze reputatie in onze niche-gebieden van de vastgoedmarkt is gevestigd, en het team van Triginta van talentrijke professionals is intussen mooi gerodeerd en rijgt de succesvol afgewerkte dossiers aan elkaar. We zijn er ons terdege van bewust dat groei om de groei uit den boze is, maar vinden nog steeds mooie opportuniteiten tegen aantrekkelijke voorwaarden in een uitdagende markt.

2023 ...

We wensen u een mooie eindejaarsperiode en alvast alle beste wensen voor 2023, met veel privé-geluk en professioneel succes.

Team Triginta

Afbeelding5

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste Triginta nieuws? Schrijf u in op onze nieuwsbrief.

schrijf me in